What's life?  • Ano nga ba ang buhay?
  • Bakit ba may mga taong "sawa na sa buhay" at naiisipan na lang na magpakamatay??
  • kung ako ang tatanungin well I only have three points about the real meaning of Life for me.I. LIFE IS A MATTER OF TEST AND TRUST


* Life is a matter TEST

Dahil lahat tayo may problema at nagkakaproblema. Ang buhay natin ay punong puno ng mga pagsubok. Maaring ito ay pagsubok sa pera, mga materyal na bagay, trust, lust at kung ano ano pa. Pero bakit nga ba ganun? Bakit tayo binigyan ng mga pagsubok? Hindi ba tayo mahal ng Diyos? Bakit ba Niya tayo kailangang pahirapan?

Iyan ang mga kadalasang mga tanong na maririnig mo pag pinaguusapan ang pagsubok o mga problema. Ang baway mga tanong na yan ay mga kaukulang mga kasagutan din. Mahal tayo ng Diyos yan ang totoo. Binibigyan niya tayo ng mga pagsubok at mga problema dahil ito ang paraan Niya upang tayo ay turuan at upang mahubok ang ating mga character. Tulad isang kawayan. Bago ito maging isang magandang kasangkapan kailangan muna itong dumaan sa maraming proseso at ang mga proseso na ito ay hindi madali. Halimbawa na lang ang isang Estudyante binibigyan siya ng Exam para malaman kung siya ba talaga ang may natutunan. ang pagkakaiba nga lang tayo ay binibigyan ng mga pagsubok upang tayo ay matuto. Kahit na mahirap at masakit minsan ang mga pagsubok. makakaasa tayo na hindi tayo bibigyan ng mga pagsubok na higit sa ating kakayahan. God will never give us a test that is greater than the GRACE that He can give.

*Life is a matter of TRUST

Yes, Trust why? dahil lahat ng bagay a nandirito sa mundo ay hindi natin pag-aari. God own's everything that we see. We are just the care takers, the stewards. God gave us everything that we need for us to live a good life. kung good life nga talaga ang gusto no God para sa atin, bakit may mga taong naghihirap? The answer is YES! maganda ang gusto no God para sa atin. pero kaya tayo naghihirap dahil narin sa ating mga kagagawan. Hal. bakit ba may nagkakasakit ng Lung Cancer, TB, Liver Cancer anf kung ano ano pa? ito daahil sa kapabayaan at pag abuso ng mga tao sa kanilang katawan na hindi rin naman nil pag-aari. OO hindi natin pag-aari ang ating mga katawan. bakit? Simple lang halimbawa na lang. Kaya mo bang mag patubo ng sarili mong ngipin? kaya mo bang huminag ng walang baga? kaya mo bang kumain ng wala kang bibig? hondo do ba! Sino ba ang gumawa ng mga bahagi ng iyong katawan? Walang iba kung hindi ang Diyos. Kayat wala tayong karapatan upang sirain at abusihin ang ating mga katawan. Ang kaunaunahang utos ng Diyos sa tao ay pamahalaan ang kanyang mga ninlikha at iyon ang una nating tungkulin. Hindi lamang pangalagaan kundi we should give the BEST CARE! May mga bagay sa buhay sa two in one. Isa itong pagsubok sa iyong kakayahan at pagsubok kung ikaw nga ba ay tunay na mapagkakatiwalaan. Halimbawa nito ay pera. Ito ay isang pagsubok upang alamin kung anong klase ng tao tayo at kung tayo ba ay mapakakatiwalaan.


II. LIFE IS A MATTER OF CHOICES

Napakabuti talaga ng Diyos dahil sa kabila ng katotohanang nilikha niya tayo. Hindi naman niya tayo ginawang tulad ng "ROBOT" hinayaan Niya tayo at binigyan ng sariling pag-iisip at ng kalayaang pumili. Sa buhay napakaraming pagpili ang ating haharapin.

  • Saan mag aaral? 
  • Anong Kurso ang aking kukunin?
  • Saan ako magtatrabaho?
  • Anong negosyo ang papsukin ko?
  • Sino ang mamahalin ko?
  • Kailan ako magpapakasal?
  • Ilan ang anak na gusto ko?
Halimbawa lamang ito ng mga tanong na ating pagdidisisyonan habang tayo ay nabubuhay. Habang tayo'y buhay marami pa tayong mga disisyon na hahapin at mga CHOICES na dapat pagpilian. Ngunit madalas na Mali ang ating napipili. Sa ating pagpili ang una dapat nating tanungin ay kung ano bang ang kalooban ng Diyos. Sapagkat Siya lang ang higit na nakakaalam kung ang higit na makabubuti sa atin. Humingi tayo sa kanya ng karunungan upang tayo ay makag disisyon ang maayos at siguradong tama ang mapipili mo!


III. LIFE IS THE BEST GIFT THAT GOD HAS GIVEN TO MAN AND THE BEST GIFT THE MAN CAN GIVE FOR GOD

Ang ating buhay ang pinakamagdang natanggap natin mula sa Diyos. At ang buhay ding ito ang pinakamaganda anting paihahandog sa kanya. Nilikaha Niya tayo mula sa pagmamahal. Nilikha Niya tayo upang sambahin natin Siya at upang makasama Niya tayo sa panghabambuhay. An tanging paraan laman upang atin Siyang mapasalamatan ay ialay natin ang ating mga buhay para sa kaluwalhatian Niya. Ngunit hindi ibigssbihin nito ay kailangan nating maging Pastor o Missionary. Maaari mapapurihan ang Panginoon sa pamamagitan ng ating pagaraw-araw na buhay. Ang kalugod-lugod na pamumuhay ang tanging at ang pinakamagandang paibibigay natin sa Panginoon .

Kung Ikaw ang tatanungin ko ngayon. Marami ka bang mga pagsubok na hinaharap? sa mga pagsubok na iyon ikaw ba ay mapagkakatiwalaan? Sa pagpaptuloy ng iyong buhay marami ka pang mga Choices na haharapin. Nasisigurado mo bang tama at nakakbuti ang mga napili mo? At higit sa lahat Kalugodlugod ba sa harapan ng Diyos ang buhay mo? Kung OO mas mabuti! pero kung HINDI ang sagot mo, Hindi pa huli ang lahat upang umpisahan mo..

Marami pa sana akong naiis sabihin pero wala akong time..

Sige next time na lang uli ang next part..
Reactions

Post a comment

0 Comments