P-Noy’s 100-day Report to Nation

Message On

The First Hundred Days

Of the Administration

By His Excellency

Benigno S. Aquino III

President of the Philippines

October 7, 2010

La Consolacion College, Manila

 

Isandaang araw po ang nakalipas, nagpanata ako sa taumbayan:

Hindi ko tatalikuran ang tiwalang kaloob ninyo sa akin. Ang

nakalipas na isandaang araw ang magsisilbing tanda ng ating

paninindigan.

Malalim at malawak po ang mga problemang minana natin. Nagugat

ito sa isang gobyernong parang tatlong matsing na nagbingibingihan,

nagbulag-bulagan, at gumawa ng sariling katotohanan.

Mali po ito. Ngayon, mayroon na po kayong gobyernong handang

makipag-usap at magsabi ng totoo; handang makinig sa

makabuluhang usapan; handang iangat ang antas ng

pampublikong diskurso ukol sa mga isyung makaaapekto sa ating

lahat, at maging sa mga darating na henerasyon.

Ang natamasa po natin ngayong unang isandaang araw ng ating

panunungkulan: Mayroon na po kayong gobyernong hindi kayo

binabalewala o inaapi.

Page 1 of 10

 

Bumalik na po ang kumpyansa sa ating bansa. Tumatatag ang

ating ekonomiya, at dahil dito, lumalago ang kaban ng ating

bayan. Ang lahat ng inani at aanihin pa natin mula sa pinatibay na

ekonomiya ng ating bansa, ibinabalik naman natin sa taumbayan

upang tuluyan na tayong makaahon sa kahirapan. Binibigyan

natin ng katuturan ang paggastos. Walang pisong nasasayang.

Halimbawa po ang mga itinalagang opisyal sa mga GOCC.

Naroon po dapat sila para pangalagaan ang interes ng

taumbayan. Noon pong nakaupo sila doon, nilabag nila ang

Memorandum Order 20, na pinirmahan noon pang Hunyo 2001.

Inatupag po nila ang sariling interes na nagdulot ng pinsala sa

interes ng taumbayan: nakakuha sila ng kung anu-anong mga

bonus at allowance.

Ipinatutupad naman po natin ang ating Executive Order No. 7 na

nagsuspinde sa lahat ng pribilehiyong iyon. Idiniin lamang po

natin ang dapat naipapatupad na noon pang 2001. Sa isang

kumpanya lang po tulad ng MWSS, ang napigil nating mahulog sa

bulsa ng bawat opisyal ay umabot na sa dalawa't kalahating

milyong piso kada taon. Siyam po ang miyembro ng Board nila, at

sa MWSS lamang po iyan. At ilan po ang mga GOCC, GFI, at

mga ahensyang sakop ng EO No. 7? Isandaan, dalawampu't

dalawa (122).

Nariyan din po ang nangyayari sa mga kontrata tulad ng sa NAIA

3. Isipin lang po natin, tatlong administrasyon na ang dinaanan

nito. Pang-apat na kami. Tumagal na po nang husto ang kasong

Page 2 of 10

 

ito, may mga pinaslang pa dahil dito. Kundi dahil sa mga tapat na

nagmahal sa bansa tulad nina Justice Florentino Feliciano at

Justice Meilou Sereno, baka wala na ring pinatunguhan ang

kasong ito. Sila po ang mga tunay na bida sa kaso, ngunit death

threat pa po ang ibinayad sa kanila. Tila ba nagkulang sa aruga

ang nakaraang gobyerno. Ngayon pong alam nilang suportado

sila ng mga kapwa nila nasa tuwid na landas, naresolba na po

nila ang kontrata. Kung natalo po ang gobyerno natin rito, 990

million dollars ang nalagas sa ating mga pondo. 43.5 bilyong piso

ang perang nailigtas natin. Higit pa rito, mapapakinabangan na

natin ang airport sa lalong madaling panahon.

Kung naaalala po ninyo, pinahinto natin itong negotiated contracts

ng DPWH; pinarebid natin ito. Ginawa lang po natin kung ano ang

tama, napigil na po natin ang paglustay ng 934.1 million pesos, at

lumalabas na kung susunod tayo sa tamang proseso ay nasa 600

million pesos lang ang dapat gastusin sa mga proyektong ito.

Nabalik po ang pera sa kaban ng bayan na kung pinahintulutan

natin ang maling sistema ay natapon na naman sanang muli.

Hindi lang po sa mga kalsada: sa DOTC, pinigil natin ang

pagwaldas ng isang bilyong piso. Sa Department of Agriculture,

30 million ang natipid sa spectrometer na gusto sanang doblehin

ang presyo. Lahat po iyan naibalik natin sa kaban ng bayan.

Meron pa po. May proyektong inaprubahan ang dating

administrasyon, huhukayin daw nila ang Laguna de Bay para

palalimin ito. Ang sabi raw dadami ang isda. Mas makakaiwas

daw sa baha. Mas madali daw makakaikot ang mga bangka.

Tatanggalin daw ang mga pollutant. Ang tanong ko, saan ililipat

ang lupa? Ang tatanggalin sa Laguna de Bay, itatambak lang din

pala sa ibang bahagi ng Laguna de Bay. At magkano naman po

ang uutangin ng gobyerno para rito? 18.5 billion pesos lang

Page 3 of 10

 

naman po. At pareho rin ang kuwento: Tila hindi na naman

dumaan sa tamang proseso ang pag-apruba sa kontrata. Hindi

natin dadaanin sa madaliang hokus-pokus ang proyektong ito.

Pag-aaralan natin ito nang husto at sisiguruhing hindi

masasayang ang pondong gagamitin para rito.

Napansin n'yo po ba, pati 'yung weather forecasting gumanda?

Napansin n'yo po ba na hindi na paulit-ulit ang mga mensahe ng

PAGASA? Ngayon po, nakatutok na at mas malaman ang mga

weather bulletin natin. Ang dating intermittent rainshowers across

the country, ngayon, sasabihin na uulan sa ganitong lugar nang

ganitong oras, delikadong lumabas.

Tama po na hindi pa kumpleto ang equipment natin. Pero

ngayong nagsimula na po tayong magtrabaho, kakaunti na lang

ang kulang na kagamitan. Maling sistema at maling palakad

ang nangligaw sa pagtataya ng panahon. Ang mga update dati

na dumarating kada anim na oras, kada oras na ngayon kung

dumating. Marami po tayong binago sa PAGASA, at kasama na

po rito ang bulok na sistema.

Nakita naman po natin ang katakut-takot na problemang minana

natin, pero hindi po tayo natinag. Naisaayos natin sa loob

lamang ng isandaang araw ang hindi nagawa ng dating

administrasyon sa loob ng tatlong libo, apat na raan,

apatnapu't walong (3,448) araw.

Hininto na po natin ang pagkatagal-tagal na sistema kung saan

itinuloy nang itinuloy ang mga proyekto na walang sumisiyasat

Page 4 of 10

 

kung angkop ba o kung may katuwiran ba ang mga ito. Isinulong

po natin ang zero-based budgeting. Ang sabi po namin, isa-isahin

natin iyan. Kung hindi mo mapatunayang may saysay ka pa, tigil

na ang ginugugol ng bansa sa iyo.

Ang mga Agriculture Input Subsidies na lalo lamang nagpayaman

sa mayayaman na habang binalewala ang mga mahihirap; ang

mga programa tulad ng Kalayaang Barangay at Kilos-Asenso na

hindi naman inilatag nang malinaw kung ano ang prosesong

dinaanan, at kung saan napunta ang pera—inilipat po natin ang

pondo ng mga ito tungo sa mga programang napatunayan nang

nakakatulong sa taumbayan. Humigit-kumulang na labing-isang

bilyong piso pa po ito na magagamit at mas mapapakinabangan

natin lahat.

Sa edukasyon, kalusugan, at pag-ahon sa kahirapan po natin

itinutok ang pondong natipid natin. Mula 175 billion pesos,

umangat ang budget ng DepEd sa 207.3 billion pesos. Gugugulin

po ito upang makabuo ng 13,147 na classroom, at ng sampung

libong bagong teaching positions. Sa DoH, umangat mula 29.3

billion pesos ang budget papuntang 33.3 billion, upang mapatatag

ang National Health Insurance Program. Sa DSWD, lagpas doble

na po ang budget, galing 15.4 billion pesos papuntang 34.3 billion

pesos.

Ang punto po natin dito: Walang maiiwan. Hindi po tayo papayag

na yayaman ang iilan habang nalulunod sa kahirapan ang

karamihan.

Page 5 of 10

 

Kaya nga po natin pinatatatag ang Conditional Cash Transfer

Program. Salbabida po ito para sa mga nalulunod nating

kababayan, upang makapunta na sila sa pampang ng

pagkakataon at pag-unlad. Lampas doble po ang bilang ng mga

pamilyang matutulungan ng CCT, mula isang milyong pamilya sa

ngayon, tungo sa kabuuang 2.3 million na pamilya sa 2011.

Patuloy po ang ating tema ng pagbibigay ng lakas sa taumbayan.

Dahil na rin po sa panunumbalik ng tiwala sa gobyerno,

nabiyayaan ang KALAHI-CIDSS program ng dagdag na 59.1

million dollars—halos tatlong bilyong piso—mula sa World Bank.

Sa programa pong ito, dadami pa ang komunidad na

magkakaroon ng kuryente, kalsada, at malinis na tubig—mga

proyektong ang taumbayan mismo ang nagpaplano at

nagpapalakas.

Paulit-ulit po nating ididiin: trabaho ang pangunahing agenda ng

ating administrasyon. At marami pong magandang balita ukol

dito.

Lampas dalawang bilyong dolyar ang papasok na pera sa ating

bansa mula sa mga foreign investors. Direkta po itong

magbibigay ng 43,600 na trabaho sa mga Pilipino. Simula pa

lamang po iyan: Kung hindi natin sila papadaanin sa butas ng

karayom, makukumbinsi pa po silang magnegosyo rito, at

madadagdagan pa ang mga trabaho.

At manganganak pa po ng manganganak ang mga trabahong ito.

Halimbawa, sa call center, kailangang panggabi ang trabaho.

Page 6 of 10

 

Kailangang magbukas ng kapihan, ng fastfood, ng mga

convenience store. Hindi bababa sa dalawandaang libong

trabaho ang malilikha pa—kahit hindi ka marunong magcomputer,

may pagkakataon ka.

Trabaho din po ang idudulot ng mga Public-Private Partnerships

na patuloy nating isinusulong. Nagtayo na po tayo ng PPP

Center, kung saan ang mga gustong malikahok sa pagbabago ay

mapapasailalim sa tapat, malinaw, at mabilis na proseso. Mula sa

pagpapahaba ng mga LRT Lines, hanggang sa pagpapatayo ng

bagong paliparan na tutulong sa turismo, hanggang sa mga

eskuwelahan na itatayo sa buong sambayanan, magsisimula na

po ang bidding para sa mga ito sa loob ng mga susunod na

buwan.

Kinikilala na ng pandaigdigang merkado ang pagtatag ng piso.

All-time high po ang ating Gross International Reserves na

umabot na sa 52.3 billion dollars noong ika-dalawampu ng

Setyembre. Ang dati rati'y parang imposibleng maabot na

Philippine Stock Exchange Index na 4000, nalampasan natin.

Kahapon lamang po, all-time high na naman ito na umabot sa

4,196.73 points. Ipinapakita nito ang kompyansa sa ating

ekonomiya, sa ating mga mamamayan at sa ating

pamahalaan. Kabilang na po ang ating PSE sa mga bestperforming

stock market sa buong Asya. At habang lumalakas

ang piso at lumalago ang ekonomiya, steady lang naman po ang

mga presyo ng ating mga bilihin. Handang-handa na tayo sa pagunlad.

Page 7 of 10

 

Lahat po ito nagawa natin dahil nakasandal ang gobyerno sa

inyong tiwala. At umaapaw na rin po ang tiwalang iyan sa buong

daigdig.

Dalawang ulit na pong nag-apply ang Pilipinas para sa Millenium

Challenge Corporation Grant. Sa unang tatlong buwan lang po ng

administrasyon natin napaaprubahan ito. Ang sa kanila lamang

po, aminado silang hindi natin maiwawasto agad ang lahat ng

problema, pero naniniwala silang patungo na tayo roon. Sabi nila,

gusto namin kayong matulungan para maabot ang inyong mga

pangarap, heto ang 430 million dollars.

Pati po ang mga international organization tulad ng OECD,

tinanggal na tayo sa listahan ng mga bansang kumukupkop ng

mga tax evader. Maaari na tayong makakuha ng impormasyon na

makakatulong sa paghuli sa mga tax evader na isinasagawa ng

BIR.

Dahil na rin po sa panibagong tiwalang nangingibabaw sa

pamahalaan, dumadami ang mga tumutulong sa pamamagitan ng

pagbibigay ng tips tungkol sa katiwalian. Sumasaksi sila sa

maling pangyayari, para makatulong sa ating paghahabol ng

demanda. Halimbawa, sa bagong-tayo na Pera ng Bayan

website, isa-isa nang lumilitaw ang mga taong makatutulong sa

atin upang tugisin ang mga smuggler at tax evader.

Ibinabalik ng mga hakbang na ito ang kumpiyansa ng daigdig sa

Pilipinas. Nagkakaisa nang muli ang ating lipunan, at ang

nananatili na lang na parang sirang-plaka na paulit-ulit ang

Page 8 of 10

 

reklamo ay ang mga gustong bumalik sa poder upang ituloy ang

kanilang ligaya na nagmumula sa ating pagkaapi.

Sila na nga ang nagdulot sa atin ng mga problemang pinapasan

natin ngayon, sila pa ang may ganang bumanat nang bumanat sa

atin. Papansinin ba ninyo sila? Magpapalinlang ba kayo muli?

Hindi po kami nagbibiro sa pagtahak sa tuwid na landas. Kayong

mga mali ang palakad at pinipinsala ang mga kababayan natin,

may taning kayong lahat.

Ito pong mga problemang pinangako nating solusyonan, tatlong

buwan pa lang nakikita na ninyong nabubuo ang solusyon. At ang

inyong tiwala po ang pundasyon ng lahat ng ating naabot sa loob

lamang ng tatlong buwan ng panunungkulan.

Mula pa noong kampanya, ibinato na po sa atin ang lahat ng

puwedeng ibato sa loob at labas ng Revised Penal Code. Pati po

ang buhok natin ginawang isyu. Dahil siguro binata pa tayo, hindi

na tayo binigyan ng honeymoon. Gusto talaga tayong gibain ng

mga taong nais mapanatili ang lumang sistema, kung saan para

silang mga dambuhalang buwayang nagpapakasasa sa kaban ng

bayan.

Binabatikos lang naman po tayo dahil may iilan na naghahanap

ng paraan para magpatuloy ang siklo ng mali. Alam din naman po

nila ang tama, hindi pa nila maatim gawin. Mayroon po talagang

mga nag-aambisyon na makabalik sa poder, nag-aambisyon na

panatilihin ang sistemang sila lang ang nakikinabang, mga kapit-

Page 9 of 10

 

tuko sa puwesto na nakikinabang sa lumang sistema—mga taong

gusto lamang ituloy ang kanilang ligaya, habang binabalewala

naman ang sakripisyo ng taumbayan.

At tayo naman po: tuloy na tuloy ang laban. Hindi po tayo titigil.

Kung mayroon po tayong pagkukulang, ito marahil ay ang

hindi natin naging kaugalian na ipamalita ang mga tagumpay

na ating nakamit. Mas binibigyan natin ng halaga ang

paghahanap ng mga paraang makatutulong sa ating mga

kababayan. Kitang-kita naman po ng taumbayan ang resulta ng

ating pagtatrabaho: talagang nakagagalak ng puso itong

satisfaction rating na seventy one percent. Sa inyo ang tagumpay

na ito—sa bawat Pilipinong nagtitiwala at nakikilahok sa ating

agenda ng pagbabago.

Ang patuloy ko pong panata: Hindi tayo titigil. Habang dumarami

tayo sa tuwid na landas, dumadali naman po ang tungkulin nating

itama ang mali.

Hinding-hindi po tayo titigil sa tuwid na landas. Unti-unti na pong

natutupad ang ating mga pangarap.

Maraming salamat po.

Page 10 of 10

Reactions

Post a comment

0 Comments